ONLINE TERAPIA POST-COVID

49 

Uvádzacia cena pre prvých klientov

30 min. online terapia pre klienta, ktorý absolvoval vstupnú konzultáciu – Viac info tu

Cieľom online terapie je poskytnúť terapiu, ktorá je stanovená pre každého individuálne na základe vstupnej konzultácie. Je plne prispôsobená individuálnym možnostiam a potrebám klienta.

Popis služby:

  • Podrobný popis a ukážky cvikov pre zlepšenie stavu klienta
  • Nácvik správneho dýchania
  • Nácvik vykašliavania
  • Úľavové polohy pre klienta
  • Kontrola správnosti vykonávania rehabilitačných cvičení
  • Korekcia rehabilitačného plánu podľa progresu klienta a reakcie klienta na terapiu
  • Konzultácie podľa požiadaviek klienta
Kategórie: