Post-covid terapia

Odborný postup na odstránenie následkov COVID19

Čo je to post-covid terapia?

Diagnóze POST-COVID syndróm je na Slovensku zatiaľ venovaná malá pozornosť. Ľudia postihnutí dopadmi Covid-19 tak zväčša nevedia, na koho sa so svojimi pretrvávajúcimi problémami obrátiť. V zahraničí je rehabilitácia po ochorení Covid-19 bežná. Na situáciu zareagovala Slovenská komora fyzioterapeutov a schválila postupy respiračnej fyzioterapie POST COVID 19 pacientov. Tie boli vypracované Mgr. Mariánom Jendrichovským , PhD. v súlade s poznatkami Svetovej zdravotníckej organiácie, za spolupráce s ďalšími renomovanými odborníkmi v odbore pneumológie a fyzioterapie.

POST-COVID rehabilitácia má za cieľ poskytnúť následnú starostlivosť pacientom s rôzne ťažkým priebehom infekcie Covid-19 tam, kde môžu dlhodobo pretrvávať prejavy následkov choroby. Ide predovšetkým o súbor manuálnych techník a dýchacích cvičení, ktoré pacientovi pomôžu postupne obnoviť funkciu pľúc, zlepšiť dýchanie, rovnováhu a koordináciu, posilniť oslabené svalstvo, znížiť stres a zlepšiť náladu, zvýšiť energiu a tým aj sebadôveru.

Túto špeciálnu terapiu poskytujú certifikovaní fyzioterapeuti. Ide o zásadne odlišné postupy ako napríklad pri bežnej poúrazovej fyzioterapii. Sú to špecializované postupy zamerané na riešenie dopadov ochorenia Covid-19, s ich charakteristickými črtami. Je pritom mimoriadne dôležité dodržať správny časovo-terapeutický a individuálny prístup terapeuta k pacientovi / klientovi, hlavne v počiatočnej fáze po prekonaní ochorenia.

PRE KOHO JE TERAPIA URČENÁ?

Post-covid rehabilitácia je vhodná pre všetkých, ktorí prekonali ochorenie Covid-19, majú akékoľvek následky po tomto ochorení a chcú sa z nich čo najskôr zotaviť.
Cielená rehabilitácia vedie k odstráneniu následkov ochorenia Covid-19 a teda k rýchlejšiemu zotaveniu, obnovenie imunity a odolnosti organizmu voči záťaži, pre návrat do bežného života.

Vo všeobecnosti platí, že akékoľvek ťažkosti, ktoré pociťujete v súvislosti s následkami Covid-19, je možné zmierniť a napomôcť k návratu do obvyklej kondície.
Najčastejšími prípadmi sú pocity dýchavičnosti, úzkosti, únavy či kašeľ. U niektorých ľudí sa vyskytujú aj bolesti svalov a kĺbov. Ak máte tieto symptómy, rehabilitácia je určená pre Vás.

AKO TERAPIA PREBIEHA?

Priebeh terapie závisí od stavu konkrétneho pacienta. Ide o odborný postup, ktorý je prísne individuálny. Nie je možné ho paušalizovať. Rovnako, dĺžka rekonvalescencie závisí od nielen od stavu a požiadaviek klienta, ale najmä od reakcie organizmu klienta na terapiu.

Platí však, že terapia je bezbolestná a nenáročná pre klienta. Nie sú k nej potrebné žiadne špeciálne pomôcky. Prípadná potreba pomoci pacientovi zo strany tretej osoby môže byť odporučená na základe individuálneho zhodnotenia fyzioterapeuta.

Jej výsledkom je pocit telesnej a psychickej úľavy, ktorú klient postihnutý COVID-19 veľmi potrebuje.

V jednoduchých prípadoch dokážeme podať základné odporúčania formou online konzultácie. V prípadoch, ktoré vyžadujú osobnú prítomnosť nášho terapeuta budeme, vzhľadom na možný infekčný charakter ochorenia, hľadať najvhodnejšie riešenie pre klienta.

ČO JE VÝSLEDKOM TERAPIE?

Zlepšenie kvality života je prioritou fyzioterapie ako takej. V prípade POST-COVID rehabilitácia, je výsledkom postupná stabilizácia, obnovenie pôvodných funkcií a činnosti ľudského tela za kratší čas, ako by tomu bolo bez poskytnutia takejto terapie. Rýchlejšia rekonvalescencia a zvýšenie obranyschopnosti organizmu je hlavným prínosom Post-Covid 19 terapie.

AKÁ JE CENA TERAPIE?

Dĺžku trvania terapie, teda ani jej cenu, nemožno paušalizovať. Závisí totiž od zdravotného stavu konkrétneho klienta. Obvykle sú však potrebné min. 3 terapeutické hodiny, v rozptyle 2-4 týždňov.
MÁTE OTÁZKU ? NAVŠTÍVTE SEKCIU Často kladené otázky ALEBO

NÁM NAPÍŠTE

    Nedovoľte COVID 19 zanechať na Vás dlhodobé následky.
    Využite POST-COVID rehabilitáciu.