Ako vieme pomôcť

Diagnóze POST-COVID syndróm je na Slovensku zatiaľ venovaná malá pozornosť. Ľudia postihnutí dopadmi Covid-19 tak zväčša nevedia, na koho sa so svojimi pretrvávajúcimi problémami obrátiť. V zahraničí je rehabilitácia po ochorení Covid-19 bežná. Na situáciu zareagovala Slovenská komora fyzioterapeutov a schválila postupy POST-COVID rehabilitácie. Tie boli vypracované Mgr. Mariánom Jendrichovským , PhD. v súlade s poznatkami Svetovej zdravotníckej organiácie, za spolupráce s ďalšími renomovanými odborníkmi v odbore pneumológie a fyzioterapie.

Dnešná doba obmedzeného osobného kontaktu si vyžaduje byť online. Preto aj my prichádzame s riešením ako prostredníctvom internetu poskytovať služby našim klientom tak, aby sme sa nevzdali osobného rozmeru, ktorý považujeme za najdôležitejšiu zložku terapie.

Cestou online video-konzultácií vám budeme osobne radiť, konzultovať a kontrolovať správnosť cvičení podľa rehabilitačného plánu. V zložitejších prípadoch, ktoré vyžadujú fyzickú prítomnosť nášho terapeuta, budeme spoločne hľadať najvhodnejšie riešenie.

VÝHODY SLUŽIEB:
okamžitá odborná pomoc
netrávite čas cestovaním
netrávite čas v čakárňach
Terapia osobne i vzdialene - vyberte si podľa Vašich možností.

AKO VIEME POMôcť

Máte otázku ? Navštívte sekciu Často kladené otázky alebo

Nám napíšte