Certifikovaní fyzioterapeuti

Martin Čigáš
Certifikovaný fyzioterapeut pre respiračnú fyzioterapiu u POST-COVID 19 pacientov

Fyzioterapeutická prax: 10 rokov

Fyzioterapii sa venujem roky a veľmi rád. Rehabilitáciu POST-COVID 19 som sa začal zaoberať aj z dôvodu ochorenia Covid 19 v okruhu mojich najbližších. Viem, čo táto choroba dokáže a viem aj, ako sa s tým dá pomôcť.

Kontakt: martin@post-covid.sk

Katarína Mihalenková
Certifikovaný fyzioterapeut pre respiračnú fyzioterapiu u POST-COVID 19 pacientov

Fyzioterapeutická prax: 10 rokov

Spolu s ochorením Covid-19, sa rozmohli aj rôzne „všelieky“ na túto chorobu. Ísť mimo odborných poznatkov medicíny, však nemôžem odporúčať. Stavte na individuálne terapie s relevantnými odborníkmi.

Kontakt: katka@post-covid.sk

Katarína Mihalenková
Certifikovaný fyzioterapeut pre respiračnú fyzioterapiu u POST-COVID 19 pacientov

Fyzioterapeutická prax: 10 rokov

Spolu s ochorením Covid-19, sa rozmohli aj rôzne „všelieky“ na túto chorobu. Ísť mimo odborných poznatkov medicíny, však nemôžem odporúčať. Stavte na individuálne terapie s relevantnými odborníkmi.

Kontakt: katka@post-covid.sk

Martin Čigáš
Certifikovaný fyzioterapeut pre respiračnú fyzioterapiu u POST-COVID 19 pacientov

Fyzioterapeutická prax: 10 rokov

Fyzioterapii sa venujem roky a veľmi rád. Rehabilitáciu POST-COVID 19 som sa začal zaoberať aj z dôvodu ochorenia Covid 19 v okruhu mojich najbližších. Viem, čo táto choroba dokáže a viem aj, ako sa s tým dá pomôcť.

Kontakt: martin@post-covid.sk