Blog

Nárok na kúpeľnú liečbu po prekonaní covidu je limitovaný.  Čakať sa neoplatí.

Po kritickej vlne vážne chorých a hospitalizovaných pacientov na Covid 19, ktorá zasiahla Slovensko na začiatku roka 2021  sa konečne do popredia dostáva aj téma potreby následnej starostlivosti. Boli spustené rehabilitačné programy a vypracované indikačné zoznamy, ktoré umožňujú absolvovanie kúpeľnej liečby pre ľudí, u ktorých bol identifikovaný tzv. post – covid syndróm alebo dlhý covid.

Novelizáciou zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti bola doplnená možnosť kúpeľnej liečby, pre tých pacientov, ktorých zdravotný stav vyžadoval ich ústavnú zdravotnú starostlivosť na jednotkách intenzívnej starostlivosti alebo na klinike, či oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny a zároveň po prekonaní infekcie COVID-19 u týchto pacientov pretrvávajú respiračné, nervovo-svalové prípadne pohybové ťažkosti.

„Kúpeľnú liečbu v liečebných a klimatických kúpeľoch navrhuje všeobecný lekár alebo odborný lekár špecialista (pneumológ, ortopéd, internista, kardiológ). Pacienti to však musia stihnúť v termíne do 12 mesiacov a v niektorých prípadoch už do 6 mesiacov od ukončenia liečby infekcie. Trvanie kúpeľnej liečby je uhrádzané zo zdravotného poistenia len jeden krát, pri maximálnom limite trvania 21 dní. Pacient pritom zaplatí 1,70 EUR za každý deň trvania pobytu a daň z ubytovania“ vysvetlil Martin Čigáš, člen Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Problémom je slabá informovanosť

Až tretina vyliečených z Covid-19 je opäť hospitalizovaná do piatich mesiacov. Malá informovanosť v oblasti následnej terapie je základným kameňom úrazu. Obvyklá situácia je taká, že pacient, ktorý prekonal ťažšiu formu Covidu je opatrný a snaží sa čo najviac odpočívať. Podobnú informáciu dostane telefonicky od všeobecného lekára a tu nastáva zlom.  Covid je primárne respiračné ochorenie a ľah na chrbte spôsobí malú pohyblivosť pľúc v zadnej časti chrbta, ktorá je pritlačená o posteľ. Pacient dýcha iba v hornej časti pľúc, plytko čo spôsobí  klesanie množstva kyslíka v krvi. Následkom je dýchavičnosť, malátnosť a celková slabosť. Ak tento stav trvá dlhšie ako 10 dní svaly strácajú silu a akákoľvek námaha sa stáva neprekonateľnou.

„Po prepustení z nemocnice som sa doma trápil skoro tri týždne. Lekár ma nechcel vyšetriť osobne a len telefonicky mi poradil čo mám robiť. Nič nezaberalo a tak som si sám musel dohľadať na internete informácie kde vyhľadať pomoc. Zistil som, že podobné skúsenosti majú viacerí. Mne pomohla video konzultácia s certifikovaným fyzioterapeutom na post – covid  terapiu. Keby som mal čakať kým dostanem termín na vyšetrenie u špecialistu alebo rehabilitáciu v kúpeľoch, zrejme by som skončil opäť v nemocnici, porozprával o svojich skúsenostiach pán František.

Chýba kampaň

Aktuálna kampaň sa opäť sústredí na zvýšenie záujmu o očkovanie. Počet hospitalizovaných pacientov s Covidom síce postupne klesá ale aj v aktuálne zlepšujúcej situácii dosahuje viac ako 1000 ľudí. Pre týchto bude veľmi dôležité, aby po prepustení boli informovaní, ako majú sledovať svoj stav,  rehabilitovať a  nielen čakať kým sa dostanú do kúpeľov. Kapacity v kúpeľoch majú svoje obmedzenia a je predpoklad, že nie každý bude môcť túto možnosť ihneď využiť. Čakanie, že zlepšenie príde samé od seba či vyzdravenie len vďaka absolvovaniu kúpeľnej liečby, môže vyvolať falošný pocit bezpečia vedúci k nechcenému zhoršeniu stavu či predĺženia času potrebného na rekonvalescenciu. 

„Vítame možnosť kúpeľnej liečby v prípadoch post – covidového syndrómu. Na druhej strane v praxi vidíme, že toto riešenie je nedostatočné a limitujúce. Mrzí nás, že ani jeden z našich pacientov nebol inštruovaný o správnom postupe liečby. Problémom je nedostatočná informačná kampaň, ktorá spôsobuje neskorý začiatok rehabilitácie a tým aj dlhší čas potrebný na zotavenie“ uviedla certifikovaná fyzioterapeutka Katarína Mihalenková z POST-COVID centra.

Až tretina vyliečených z Covid-19 je opäť hospitalizovaná do piatich mesiacov. Každý ôsmy z nich zomiera. To sú zistenia aktuálnej štúdie z Veľkej Británie. Práve britská mutácia vírusu je pritom na Slovensku dominantná. Ministerstvo zdravotníctva SR ešte len plánuje post-covid rehabilitácie v nemocniciach a počet miest v kúpeľoch je značne limitovaný. Terapeuti z nezdravotníckych zariadení musia mať zatvorené prevádzky.

Nevyužité možnosti pri zdanlivo vyliečených

Covid-19 však u nás prekonalo skoro 350 tisíc ľudí a ich počet rastie. Očakávaný nápor obmedzí dostupnosť rehabilitácie a ohrozí tak zdanlivo zachránené životy. Členovia  Slovenskej komory fyzioterapeutov apelujú na to, aby sa štát spustil informačnú kampaň o možných následkoch pandémie. Súčasťou informačnej kampane, by mal byť zoznam odborne vyškolených terapeutov, ktorí vedia poskytnúť profesionálnu terapiu a potrebné informácie ľuďom po prekonaní covidu. Tí by mohli poskytovať následnú starostlivosť pre post-covidových pacientov. Malo by sa tak stať minimálne do času, kým sa naplno zavedie do praxe štátnom avizovaný systém post-covid rehabilitácie. Je možné predpokladať, že aj keď dôjde rýchlo k spusteniu, dostupnosť štátnej rehabilitácie bude obmedzená kapacitami, či limitmi zdravotných poisťovní. Pacientov však výrazne pribúda a nesmú na pomoc čakať. Aktuálne terapeuti z nezdravotníckych zariadení musia mať zatvorené prevádzky.

„Nepovažujeme za správne, ak štát nevyužíva všetky dostupné prostriedky na poskytovanie kvalifikovanej starostlivosti, na ktorú momentálne sám nemá vypracované postupy prípadne kapacitu.  Trpia tým pacienti, u ktorých riziko úmrtia bez odbornej pomoci je neúmerne vysoké. Privítali by sme preto, viac informácii  o post-covid terapii pre bežného občana. Dostali by tak aspoň možnosť poskytnutia služby pre zníženie rizika vážnych následkov“ povedal Martin Čigáš, člen Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Z núdze cnosť

Malá informovanosť v oblasti následnej terapie je základným kameňom úrazu. Nariadenie vlády SR   umožňuje takúto terapiu pre nezdravotnícke zariadenia len ako „cestu do práce“. Terapeut, ktorý neprevádzkuje zdravotnícke zariadenie je tak nútený dochádzať za pacientom domov a svoje prevádzky musia nechať zatvorené. Pomáhať môžu fyzicky v domácnostiach u pacientov, kde nemajú všetko potrebné vybavenie. To znižuje kvalitu, predlžuje čakacie doby, zvyšuje náklady na pomoc a paradoxne i riziko šírenia nákazy.

Fyzioterapeuti aktuálne musia hľadať nové možnosti rehabilitácie. „Po vzore zo zahraničia poskytujeme post-covid terapiu aj cestou online video konzultácií. V zahraničí sú to bežné metódy označované pojmami ako telemedicína či dištančná terapia. Tiež sa snažíme o osvetu, keďže ľudia často nemajú informácie, nepoznajú následky  post-covid ochorenia, nevedia kam sa obrátiť. Zriadili sme preto k téme špeciálnu webovú stránku www.post-covid.sk  uzavrel Martin Čigáš z post-covid centra.

Ako ľahšie dýchať po covide. Naliehavosť potreby rehabilitácie po prekonaní covid 19 si začína uvedomovať aj široká verejnosť. Téme sa v reportáži venovala RTVS.

Ľahšie a lepšie dýchať. To je základ pre okysličenie krvi a správnu funkciu orgánov a svalov.

Oslovili nás, aby sme ľuďom ukázali jednoduchý spôsob ako si doma a bez potreby špeciálnych pomôcok uľaviť pri problémoch s dýchaním.

 

Problémy praxe

Je mimoriadne dôležité, aby ľudia po prekonaní covid-u začali rehabilitovať čo najskôr.

 

„Problémom je nedostatok kapacít a dlhé čakacie doby v štátnych zdravotníckych zariadeniach” upozorňuje certifikovaná fyzioterapeutka Katarína Mihalenková.

Služby fyzioterapeutov sú však obmedzené kvôli pandémii. Ak nechcú porušiť nariadenia, pomáhať môžu len doma u ľudí, nie vo svojich priestoroch kde majú potrebné vybavenie.

Príkladov ako sa to dá je zo zahraničia veľa. Riešenia sa označujú  pojmami ako  telemedicína, teleterapia alebo distančná terapia. Väčšina takýchto online platforiem sa zameriava na pomoc, ktorá sa dá realizovať prostredníctvom videa avšak vždy za prítomnosti odborného konzultanta, ktorý najprv vyhodnotí zdravotný stav osoby až následne odporučí ďalší vhodný postup

 

Musíme improvizovať. Po vzore zo zahraničia, poskytujeme terapiu aj prostredníctvom video konzultácií. Základom je, že počas celej terapie je klient pod dohľadom certifikovaného terapeuta. Ten klienta naviguje a zároveň kontroluje správnosť vykonávania cvikov.  Poskytuje tak okamžitú spätnú väzbu, korekciu alebo vhodnú obmenu cvikov v prípade, že klient nedokáže vykonať cvik tak, aby pomohol” vysvetlil Martin Čigáš, člen Slovenskej komory fyzioterapeutov.

 

Video návod

Boli sme požiadaní, aby sme ukázali ako uľahčiť dýchanie ľudom, ktorí aj pri ležaní v posteli pociťujú problémy.

Pozrite si video reportáž:

 

Celú reportáž STV1 si môžete pozrieť TU

 

Neváhajte nás kontaktovať

Radi Vám pomôžeme ako postupovať vo Vašom konkrétnom prípade. Stačí ak na nás obrátite prostredníctvom nášho web formulára

 

Ako rozpoznať príznaky tzv. dlhého covidu si môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku TU

 

Viac ako 112 000 ľudí na Slovensku trpí tzv. Post-Covid syndrómom. Nejde pritom iba o starších či slabších. Covid-19 zanecháva následky aj na profesionálnych športovcoch. Jedným z nich je bývalý reprezentačný vodnopólista a dnes aktívny hráč PannEgry MVLC Miskolc, Lukáš Seman.

“V liečbe mi chýbala podpora, zrozumiteľne informácie od lekára, či na internete a odborná kontrola počas ochorenia. Najhorší bol pocit, že neviete čo ďalej a ste sám,” povedal Lukáš Seman s tým, že po šiestich týždňoch karantény v Maďarsku vôbec nebol v stave vrátiť sa k aktívnemu športu.

Po vyliečení problémy

Po vyliečení z Covid-19 absolvoval na Slovensku celkové vyšetrenie, ktoré okrem iného poukázalo na prekonaný zápal pľúc. 

,,Aj keď som bol už vyliečený, istú dobu som mal problém vyjsť domov po schodoch. Nevedel som chytiť dych. Musel som si sadnúť a v kľude sa dodýchať, “ spomína športovec, ktorého pľúca sú trénované dlhými rokmi aktívneho vodného póla.

„V médiách počúvame ako sa máme chrániť, ale o liečbe následkov a spôsobe, ako sa vrátiť rýchlo do normálu je stále ticho,“ povedal. Od lekára dostal odporúčanie kúpiť si pomôcku na rehabilitáciu, tzv. flutter. No tak, ako mnohí Slováci, jeho používaní a možnostiach odbornej rehabilitácie nevedel nič. 

Výzva na riešenie

Lukáš Seman preto vyzýva k riešeniu následkov pandemického ochorenia. ,,Ľudia po Covide nevedia, že sa im dá pomôcť, kam sa obrátiť. Ja som mal šťastie, že sa post-covid rehabilitácii začalo venovať rehabilitačné centrum v Košiciach, kam chodím už dlhé roky. Až oni ma usmernili sériou cvičení, ktoré mi pomohli vrátiť sa späť k aktívnemu športu,“ uzavrel Lukáš Seman.

Je mimoriadne dôležité, aby ľudia po prekonaní covid-u zbytočne netrpeli. Už pri prvých príznakoch, že ide o tzv. dlhý covid je potrebná konzultácia s odborníkom.

„Problémom v praxi je nedostatok kapacít a dlhé čakacie doby v štátnych zdravotníckych zariadeniach. Štát pritom zabudol, že existuje skupina odborne vyškolených fyzioterapeutov, ktorí by mohli pomôcť tisícom ľudí z ťažkostí po prekonaní covid-u. Certifikovaní terapeuti na POST-COVID terapiu by mali byť zahrnutí do systémového riešenia zameraného na rýchlejšie zotavenie z choroby Covid19, navrhla certifikovaná fyzioterapeutka Katarína Mihalenková z POST-COVID centra fyzioPro.

 

POST-COVID syndróm je súbor negatívnych následkov ochorenia Covid 19. Prejavuje sa napríklad pretrvávajúcimi problémami s dýchaním, bolesťami svalov a kĺbov, búšením srdca, pocitom únavy a úzkosti. Viac ako 35% ľudí, ktorí prekonali Covid-19, má aj po troch týždňoch problém sa vrátiť do bežného života. Podľa WHO je to v celosvetovom meradle 1 z 10 pacientov, až na obdobie 12 týždňov. U pacientov s najťažším priebehom, trvá rekonvalescencia až 3-6 mesiacov. Post-covid syndróm naviac zvyšuje riziko opätovného ochorenia a chronických následkov. Konzultácia s odborníkmi je preto mimoriadne dôležitá.

POST-COVID fyzioterapia je súbor odborných postupov pre následnú starostlivosť u pacientov, ktorí bojujú s následkami rôzne ťažkého priebehu ochorenia COVID-19. Ide najmä o súbor manuálnych techník a dychových cvičení, ktoré pacientovi pomáhajú postupne obnoviť funkciu pľúc, zlepšiť dýchanie, koordináciu, posilniť oslabené svalstvo a zlepšiť mentálnu kondíciu. Oproti  bežnej poúrazovej fyzioterapii má zásadne odlišné parametre. Na jej poskytovanie sú preto kompetentní fyzioterapeuti, ktorí prešli špeciálnou certifikáciou. Viac informácií na www.post-covid.sk

Ako rozpoznať príznaky tzv. dlhého covid-u si môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku TU

 

Diagnózou POST-COVID syndróm je ohrozený každý tretí človek po prekonaní COVID-19. Ide pritom o diagnózu, ktorú si zväčša musia vyhodnotiť pacienti sami, v rámci domácej starostlivosti. Príznaky syndrómu, ktorý zvyšuje riziko opätovného ochorenia na COVID-19 a jeho chronických následkov, by preto mal poznať každý z nich a včas vyhľadať odbornú pomoc.

 

Po prepuknutí  Covid-19 dochádza v tele k najrôznejším negatívnym zmenám. Zápal pľúc, strata čuchu, strata chuti, bolesti kĺbov, poškodenia vnútorných orgánov a svalov, závrate alebo depresie. Pripútanie na lôžko a znížená pohyblivosť svalov a orgánov spôsobuje veľa zdravotných problémov a navyše, je sprevádzaná depresiou. Ktorýkoľvek z týchto príznakov sa stáva POST-COVID syndrómom a môže trvať  3 – 6 mesiacov“ Martin Čigáš, certifikovaný POST – COVID fyzioterapeut

Pre čo najskoršie zotavenie je mimoriadne dôležité, aby aj príbuzní tých, ktorí  prekonali COVID-19 vedeli vyhodnotiť, kedy je potrebné zabezpečiť ich blízkej osobe odbornú pomoc. 

Hlavné príznaky, kedy je potrebné spozornieť

1.  Trvanie ťažkostí viac ako 14 dní 

Pretrvávanie ťažkostí po prekonaní Covid19 je normálne. Pokiaľ však neodznejú ani dva týždne po ochorení, ide o prvý príznak možného POST – COVID syndrómu.

2. Únava

Jeden z najčastejších a zároveň najzradnejších príznakov je únava. Môže sa prejaviť minimalizáciou až úplnou absenciou samostatného vykonávania základných životných potrieb. Príkladom je odmietanie samostatného prijímania tekutín, stravy, či nehybnosť z dôvodu vyčerpania. Podcenenie alebo zľahčovanie únavy je pritom veľkým rizikom. Málo pohybu spôsobuje nedostatočné prúdenie krvi a tým nedostatočné okysličenie organizmu. Preto sa každý pohyb stane neuveriteľne ťažkým. Pre laika je veľmi náročné správne identifikovať moment, odkedy už nejde o prirodzenú únavu po chorobe a je potrebné vyhľadať odbornú pomoc. Odporúčame preto konzultácie s odborníkom.

3. Bolesť

Nepríjemným sprievodným znakom prekonania Covid-19 je pretrvávajúca bolesť. Tá je spôsobená obmedzeným pohybom, nedostatkom okysličenia organizmu a stuhnutými svalmi. Telo je potrebné postupne rozhýbať. „Telo každého človeka má iné reakcie. Preto nie je možné vytvoriť jedno video či návod, ktorý bude vhodný pre každého. Riziko ublíženia nevhodným cvičením sa u vážnejších chorôb akým je Covid19 znásobuje. Preto zásadne neodporúčame, aby ľudia cvičili podľa univerzálnych návodov či videí,“ povedal Martin Čigáš. Ideálnym je cvičenie za osobného dohľadu terapeuta, ktorý kontroluje správnosť vykonávania cvikov a vyhodnocuje ich vhodnosť. Poskytuje tak okamžitú spätnú väzbu a navrhne zmenu cvikov ak obmedzenie neumožňuje vykonať cvik tak, aby pomohol.

4. Kašeľ

Zbaviť sa kašľa je po Covid-19 veľmi náročné. Dôležité je zabrániť tomu, aby kašeľ neskončil nekontrolovateľným záchvatom.  Za pomoci odborníka na POST-COVID rehabilitáciu sa možno naučiť ako zastaviť kašeľ a navodiť úľavovú polohu. 

5. Dýchavičnosť

Ide o jeden z najťažších prejavov POST – COVID syndrómu. Lapanie po dychu, po prekonaní pár krokov je veľmi častým stavom. Správne nastavená rehabilitácia pomôže obnoviť pôvodnú funkčnosť pľúc a vzdialenosti postupne predlžovať.

6. Úzkosť

Kombinácia ťažkostí spojených s ochorením Covid-19, dĺžka trvania choroby a pretrvávanie jej následkov je záťažou nielen fyzickou, ale aj psychickou. Obava o život, dlhotrvajúce pochybnosti, hrozba straty zamestnania, výpadok príjmov pre domácnosť postupne odčerpáva z psychických síl, ktorých nedostatok predlžuje rekonvalescenciu. Je nesmierne dôležité rozpoznať prirodzené obavy od úzkostných stavov, ktoré môžu sabotovať proces úplného zotavenia.

Bezpečné riešenie uvedených príznakov si vyžaduje odborníka. Vhodnými sú fyzioterapeuti certifikovaní na POST-COVID rehabilitáciu. Postupy POST-COVID 19 fyzioterapie sú vypracované v súlade s poznatkami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a schválené Slovenskou komorou fyzioterapeutov (SKF).

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je v POST-COVID centre fyzioPro  pacientom poskytovaná pomoc aj online. Ako Vám vieme pomôcť si môžete dočítať TU

Od 1.3.2021 sme začali poskytovať POST-COVID rehabilitáciu.

Téme sa venoval portál kosice.dnes24.sk

Viac sa môžete dočítať TU