Blog

Kúpeľná liečba po dlhom covide.


Nárok na kúpeľnú liečbu po prekonaní covidu je limitovaný.  Čakať sa neoplatí.

Po kritickej vlne vážne chorých a hospitalizovaných pacientov na Covid 19, ktorá zasiahla Slovensko na začiatku roka 2021  sa konečne do popredia dostáva aj téma potreby následnej starostlivosti. Boli spustené rehabilitačné programy a vypracované indikačné zoznamy, ktoré umožňujú absolvovanie kúpeľnej liečby pre ľudí, u ktorých bol identifikovaný tzv. post – covid syndróm alebo dlhý covid.

Novelizáciou zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti bola doplnená možnosť kúpeľnej liečby, pre tých pacientov, ktorých zdravotný stav vyžadoval ich ústavnú zdravotnú starostlivosť na jednotkách intenzívnej starostlivosti alebo na klinike, či oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny a zároveň po prekonaní infekcie COVID-19 u týchto pacientov pretrvávajú respiračné, nervovo-svalové prípadne pohybové ťažkosti.

„Kúpeľnú liečbu v liečebných a klimatických kúpeľoch navrhuje všeobecný lekár alebo odborný lekár špecialista (pneumológ, ortopéd, internista, kardiológ). Pacienti to však musia stihnúť v termíne do 12 mesiacov a v niektorých prípadoch už do 6 mesiacov od ukončenia liečby infekcie. Trvanie kúpeľnej liečby je uhrádzané zo zdravotného poistenia len jeden krát, pri maximálnom limite trvania 21 dní. Pacient pritom zaplatí 1,70 EUR za každý deň trvania pobytu a daň z ubytovania“ vysvetlil Martin Čigáš, člen Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Problémom je slabá informovanosť

Až tretina vyliečených z Covid-19 je opäť hospitalizovaná do piatich mesiacov. Malá informovanosť v oblasti následnej terapie je základným kameňom úrazu. Obvyklá situácia je taká, že pacient, ktorý prekonal ťažšiu formu Covidu je opatrný a snaží sa čo najviac odpočívať. Podobnú informáciu dostane telefonicky od všeobecného lekára a tu nastáva zlom.  Covid je primárne respiračné ochorenie a ľah na chrbte spôsobí malú pohyblivosť pľúc v zadnej časti chrbta, ktorá je pritlačená o posteľ. Pacient dýcha iba v hornej časti pľúc, plytko čo spôsobí  klesanie množstva kyslíka v krvi. Následkom je dýchavičnosť, malátnosť a celková slabosť. Ak tento stav trvá dlhšie ako 10 dní svaly strácajú silu a akákoľvek námaha sa stáva neprekonateľnou.

„Po prepustení z nemocnice som sa doma trápil skoro tri týždne. Lekár ma nechcel vyšetriť osobne a len telefonicky mi poradil čo mám robiť. Nič nezaberalo a tak som si sám musel dohľadať na internete informácie kde vyhľadať pomoc. Zistil som, že podobné skúsenosti majú viacerí. Mne pomohla video konzultácia s certifikovaným fyzioterapeutom na post – covid  terapiu. Keby som mal čakať kým dostanem termín na vyšetrenie u špecialistu alebo rehabilitáciu v kúpeľoch, zrejme by som skončil opäť v nemocnici, porozprával o svojich skúsenostiach pán František.

Chýba kampaň

Aktuálna kampaň sa opäť sústredí na zvýšenie záujmu o očkovanie. Počet hospitalizovaných pacientov s Covidom síce postupne klesá ale aj v aktuálne zlepšujúcej situácii dosahuje viac ako 1000 ľudí. Pre týchto bude veľmi dôležité, aby po prepustení boli informovaní, ako majú sledovať svoj stav,  rehabilitovať a  nielen čakať kým sa dostanú do kúpeľov. Kapacity v kúpeľoch majú svoje obmedzenia a je predpoklad, že nie každý bude môcť túto možnosť ihneď využiť. Čakanie, že zlepšenie príde samé od seba či vyzdravenie len vďaka absolvovaniu kúpeľnej liečby, môže vyvolať falošný pocit bezpečia vedúci k nechcenému zhoršeniu stavu či predĺženia času potrebného na rekonvalescenciu. 

„Vítame možnosť kúpeľnej liečby v prípadoch post – covidového syndrómu. Na druhej strane v praxi vidíme, že toto riešenie je nedostatočné a limitujúce. Mrzí nás, že ani jeden z našich pacientov nebol inštruovaný o správnom postupe liečby. Problémom je nedostatočná informačná kampaň, ktorá spôsobuje neskorý začiatok rehabilitácie a tým aj dlhší čas potrebný na zotavenie“ uviedla certifikovaná fyzioterapeutka Katarína Mihalenková z POST-COVID centra.