Blog

Ľudia zomierajú zbytočne


Až tretina vyliečených z Covid-19 je opäť hospitalizovaná do piatich mesiacov. Každý ôsmy z nich zomiera. To sú zistenia aktuálnej štúdie z Veľkej Británie. Práve britská mutácia vírusu je pritom na Slovensku dominantná. Ministerstvo zdravotníctva SR ešte len plánuje post-covid rehabilitácie v nemocniciach a počet miest v kúpeľoch je značne limitovaný. Terapeuti z nezdravotníckych zariadení musia mať zatvorené prevádzky.

Nevyužité možnosti pri zdanlivo vyliečených

Covid-19 však u nás prekonalo skoro 350 tisíc ľudí a ich počet rastie. Očakávaný nápor obmedzí dostupnosť rehabilitácie a ohrozí tak zdanlivo zachránené životy. Členovia  Slovenskej komory fyzioterapeutov apelujú na to, aby sa štát spustil informačnú kampaň o možných následkoch pandémie. Súčasťou informačnej kampane, by mal byť zoznam odborne vyškolených terapeutov, ktorí vedia poskytnúť profesionálnu terapiu a potrebné informácie ľuďom po prekonaní covidu. Tí by mohli poskytovať následnú starostlivosť pre post-covidových pacientov. Malo by sa tak stať minimálne do času, kým sa naplno zavedie do praxe štátnom avizovaný systém post-covid rehabilitácie. Je možné predpokladať, že aj keď dôjde rýchlo k spusteniu, dostupnosť štátnej rehabilitácie bude obmedzená kapacitami, či limitmi zdravotných poisťovní. Pacientov však výrazne pribúda a nesmú na pomoc čakať. Aktuálne terapeuti z nezdravotníckych zariadení musia mať zatvorené prevádzky.

„Nepovažujeme za správne, ak štát nevyužíva všetky dostupné prostriedky na poskytovanie kvalifikovanej starostlivosti, na ktorú momentálne sám nemá vypracované postupy prípadne kapacitu.  Trpia tým pacienti, u ktorých riziko úmrtia bez odbornej pomoci je neúmerne vysoké. Privítali by sme preto, viac informácii  o post-covid terapii pre bežného občana. Dostali by tak aspoň možnosť poskytnutia služby pre zníženie rizika vážnych následkov“ povedal Martin Čigáš, člen Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Z núdze cnosť

Malá informovanosť v oblasti následnej terapie je základným kameňom úrazu. Nariadenie vlády SR   umožňuje takúto terapiu pre nezdravotnícke zariadenia len ako „cestu do práce“. Terapeut, ktorý neprevádzkuje zdravotnícke zariadenie je tak nútený dochádzať za pacientom domov a svoje prevádzky musia nechať zatvorené. Pomáhať môžu fyzicky v domácnostiach u pacientov, kde nemajú všetko potrebné vybavenie. To znižuje kvalitu, predlžuje čakacie doby, zvyšuje náklady na pomoc a paradoxne i riziko šírenia nákazy.

Fyzioterapeuti aktuálne musia hľadať nové možnosti rehabilitácie. „Po vzore zo zahraničia poskytujeme post-covid terapiu aj cestou online video konzultácií. V zahraničí sú to bežné metódy označované pojmami ako telemedicína či dištančná terapia. Tiež sa snažíme o osvetu, keďže ľudia často nemajú informácie, nepoznajú následky  post-covid ochorenia, nevedia kam sa obrátiť. Zriadili sme preto k téme špeciálnu webovú stránku www.post-covid.sk  uzavrel Martin Čigáš z post-covid centra.