Blog

Ako rozpoznať POST–COVID syndróm? 6 príznakov, ktoré by ľudia mali poznať.


Diagnózou POST-COVID syndróm je ohrozený každý tretí človek po prekonaní COVID-19. Ide pritom o diagnózu, ktorú si zväčša musia vyhodnotiť pacienti sami, v rámci domácej starostlivosti. Príznaky syndrómu, ktorý zvyšuje riziko opätovného ochorenia na COVID-19 a jeho chronických následkov, by preto mal poznať každý z nich a včas vyhľadať odbornú pomoc.

 

Po prepuknutí  Covid-19 dochádza v tele k najrôznejším negatívnym zmenám. Zápal pľúc, strata čuchu, strata chuti, bolesti kĺbov, poškodenia vnútorných orgánov a svalov, závrate alebo depresie. Pripútanie na lôžko a znížená pohyblivosť svalov a orgánov spôsobuje veľa zdravotných problémov a navyše, je sprevádzaná depresiou. Ktorýkoľvek z týchto príznakov sa stáva POST-COVID syndrómom a môže trvať  3 – 6 mesiacov“ Martin Čigáš, certifikovaný POST – COVID fyzioterapeut

Pre čo najskoršie zotavenie je mimoriadne dôležité, aby aj príbuzní tých, ktorí  prekonali COVID-19 vedeli vyhodnotiť, kedy je potrebné zabezpečiť ich blízkej osobe odbornú pomoc. 

Hlavné príznaky, kedy je potrebné spozornieť

1.  Trvanie ťažkostí viac ako 14 dní 

Pretrvávanie ťažkostí po prekonaní Covid19 je normálne. Pokiaľ však neodznejú ani dva týždne po ochorení, ide o prvý príznak možného POST – COVID syndrómu.

2. Únava

Jeden z najčastejších a zároveň najzradnejších príznakov je únava. Môže sa prejaviť minimalizáciou až úplnou absenciou samostatného vykonávania základných životných potrieb. Príkladom je odmietanie samostatného prijímania tekutín, stravy, či nehybnosť z dôvodu vyčerpania. Podcenenie alebo zľahčovanie únavy je pritom veľkým rizikom. Málo pohybu spôsobuje nedostatočné prúdenie krvi a tým nedostatočné okysličenie organizmu. Preto sa každý pohyb stane neuveriteľne ťažkým. Pre laika je veľmi náročné správne identifikovať moment, odkedy už nejde o prirodzenú únavu po chorobe a je potrebné vyhľadať odbornú pomoc. Odporúčame preto konzultácie s odborníkom.

3. Bolesť

Nepríjemným sprievodným znakom prekonania Covid-19 je pretrvávajúca bolesť. Tá je spôsobená obmedzeným pohybom, nedostatkom okysličenia organizmu a stuhnutými svalmi. Telo je potrebné postupne rozhýbať. „Telo každého človeka má iné reakcie. Preto nie je možné vytvoriť jedno video či návod, ktorý bude vhodný pre každého. Riziko ublíženia nevhodným cvičením sa u vážnejších chorôb akým je Covid19 znásobuje. Preto zásadne neodporúčame, aby ľudia cvičili podľa univerzálnych návodov či videí,“ povedal Martin Čigáš. Ideálnym je cvičenie za osobného dohľadu terapeuta, ktorý kontroluje správnosť vykonávania cvikov a vyhodnocuje ich vhodnosť. Poskytuje tak okamžitú spätnú väzbu a navrhne zmenu cvikov ak obmedzenie neumožňuje vykonať cvik tak, aby pomohol.

4. Kašeľ

Zbaviť sa kašľa je po Covid-19 veľmi náročné. Dôležité je zabrániť tomu, aby kašeľ neskončil nekontrolovateľným záchvatom.  Za pomoci odborníka na POST-COVID rehabilitáciu sa možno naučiť ako zastaviť kašeľ a navodiť úľavovú polohu. 

5. Dýchavičnosť

Ide o jeden z najťažších prejavov POST – COVID syndrómu. Lapanie po dychu, po prekonaní pár krokov je veľmi častým stavom. Správne nastavená rehabilitácia pomôže obnoviť pôvodnú funkčnosť pľúc a vzdialenosti postupne predlžovať.

6. Úzkosť

Kombinácia ťažkostí spojených s ochorením Covid-19, dĺžka trvania choroby a pretrvávanie jej následkov je záťažou nielen fyzickou, ale aj psychickou. Obava o život, dlhotrvajúce pochybnosti, hrozba straty zamestnania, výpadok príjmov pre domácnosť postupne odčerpáva z psychických síl, ktorých nedostatok predlžuje rekonvalescenciu. Je nesmierne dôležité rozpoznať prirodzené obavy od úzkostných stavov, ktoré môžu sabotovať proces úplného zotavenia.

Bezpečné riešenie uvedených príznakov si vyžaduje odborníka. Vhodnými sú fyzioterapeuti certifikovaní na POST-COVID rehabilitáciu. Postupy POST-COVID 19 fyzioterapie sú vypracované v súlade s poznatkami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a schválené Slovenskou komorou fyzioterapeutov (SKF).

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je v POST-COVID centre fyzioPro  pacientom poskytovaná pomoc aj online. Ako Vám vieme pomôcť si môžete dočítať TU