POST-COVID SYNDRÓM

Následky vyžadujú rovnakú pozornosť, ako prevencia

POST-COVID 19

Ak ste prekonali COVID-19 a trpíte jeho následkami, môžete
trpieť Post-Covid syndrómom. Je to riešiteľná diagnóza.
Pomôže Vám POST-COVID rehabilitácia.

SymptómY post-covid 19:
Problémy s dýchaním
Bolesť svalov a kĺbov
Kašeľ

POST-COVID SYNDRÓM

Viac ako 35% ľudí, ktorí prekonali ochorenie Covid 19 má aj po troch týždňoch problém vrátiť sa do normálneho života. U tých, ktorí mali vážnejší priebeh trvá obnovenie pôvodnej kvality života aj 3-6 mesiacov. Oslabený organizmus má vyššie riziko opätovného ochorenia. Ide o „Post-Covid 19 syndróm“.

Riešením je POST-COVID rehabilitácia. Odborný postup schválený Slovenskou komorou fyzioterapeutov, v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie. Túto terapiu poskytujú fyzioterapeuti, ktorí disponujú špeciálnou certifikáciou.

Pomáhame v súlade so štandardmi a odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie. Pracujeme podľa certifikovaných metód schválených Slovenskou komorou fyzioterapeutov.

SKF

Nedovoľte COVID 19 zanechať na Vás dlhodobé následky.
Využite POST-COVID rehabilitáciu.